Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
88 / 2012 Privind respingerea unei cereri depuse în vederea acordării dreptului de ajutor social 2012-08-02
89 / 2012 Privind respingerea unei cereri depuse în vederea acordării dreptului de ajutor social 2012-08-02
90 / 2012 Privind stabilirea dreptului de ajutor social 2012-08-02
91 / 2012 Privind stabilirea dreptului de ajutor social 2012-08-02
49 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al indemnizaţiei acordate d-lui primar Pălăşan Mircea 2012-07-26
50 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al indemnizaţiei acordate d-lui viceprimar Spătaru Gh.Dan 2012-07-26
51 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui secretar Pălăşan Gh.Adrian 2012-07-26
52 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui consilier Dumbravă Nicolae 2012-07-26
53 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Wagner Ella 2012-07-26
54 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Iorgulescu Maria 2012-07-26
55 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei consilier Stoian Steliana-Corina 2012-07-26
56 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui referent Babeţ Sorin 2012-07-26
57 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Stanciu Amalia-Ana 2012-07-26
58 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui consilier Dumbravă Andrei 2012-07-26
59 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei Babeţ Irina 2012-07-26

Înapoi