Dispoziții ale primarului

Număr Titlu Data
50 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al indemnizaţiei acordate d-lui viceprimar Spătaru Gh.Dan 2012-07-26
51 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui secretar Pălăşan Gh.Adrian 2012-07-26
52 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui consilier Dumbravă Nicolae 2012-07-26
53 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Wagner Ella 2012-07-26
54 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Iorgulescu Maria 2012-07-26
55 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei consilier Stoian Steliana-Corina 2012-07-26
56 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui referent Babeţ Sorin 2012-07-26
57 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei referent Stanciu Amalia-Ana 2012-07-26
58 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui consilier Dumbravă Andrei 2012-07-26
59 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-nei Babeţ Irina 2012-07-26
60 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui Pălăşan Nicolae-Viorel 2012-07-26
61 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui Babeţ Vasile 2012-07-26
62 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui Bălica Ioan 2012-07-26
63 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui Titi Gheorghe 2012-07-26
64 / 2012 Privind majorarea cuantumului brut al salariului de bază acordat d-lui Munteanu George 2012-07-26

Înapoi