Cadrul demografic

Total populaţie: 2.400 locuitori din care:
         • Buneşti : 700  
         • Criţ : 650
         • Meşendorf : 357  
         • Roadeş : 290 
         • Viscri : 403

 

Configurația etnică

         • Români : 1.400

         • Maghiari : 30

         • Germani : 60

         • Țigani : 910

 

Populaţia actuală a comunei este în majoritate de rit ortodox (90%), alături de care convieţuiesc creştini de rit reformat evanghelic-lutheran (5%) şi adventişti (2%), alţii (3%).

 


Înapoi