Skip to content Skip to footer

Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale prin creșterea accesibilității serviciilor de sanatate in Comuna Bunesti, Judetul Brasov

Cod proiect SMIS 152264,

Contract finanțare nr. 7943/17.10.2022

Proiect finanțat prin Regio-Programul Operațional Regional 2014–2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale / Prioritatea de investiții 8.1 – Investiții în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel național, regional şi local, reducând inegalitățile în ceea ce privește starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități, Operațiunea B – CENTRE COMUNITARE INTEGRATE.

 

DENUMIREA BENEFICIARULUI: COMUNA BUNESTI

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI infiintarea si dotarea Centrului Comunitar Integrat din localitatea Bunesti, comuna Bunesti, judetul Brasov si prestarea serviciilor de asistenta medicala comunitara, sociala si educationala in vederea depasirii situatiilor de dificultate, prevenirii si combaterii riscului de excluziune sociala, promovarii incluziunii sociale si cresterii calitatii vietii.

OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI:

  1. OS1 – Imbunatatirea infrastructurii socio-medico-educationale prin infiintareaCentrului Comunitar Integrat aflat în localitatea deimplementare. Cladirea Centrului Comunitar Intergrat va asigura spatii special amenajate si dotate, inclusiv pt persoane cu dizabilitati, pentru desfasurarea activitatilor medico-socio-educationale, în care sa se poata furniza consultatii medicale si activitati de consiliere de catre personalul specializat, permanent si atras.
  2. OS2 – Dotarea adecvata a cladirii Centrului Comunitar Integrat, ce va deservi populatia comunei, cu accent special pe persoanele aflate in situatii de risc, obiectiv specific ce va contribui la prestarea la standardele actuale a serviciilor socio-medico- educationale. Centrul va cuprinde cel putin dotarile minime necesare functionarii, care sunt mentionate in NORMELE METODOLOGICE din 2019 privind organizarea, functionarea si finantarea activitatii de asistenta medicala comunitara, respectiv in Anexele 1, 2, 3 si 4 ale acestora.

 

REZULTATELE PROIECTULUI:

  1. Asigurarea dotarii Centrului Comunitar Integrat infiintat prin proiect
  2. Asigurarea masurilor de informare si publicitate conform Manualului de Identitate Vizuala
  3. Asigurarea auditarii cheltuielilor facute cu achizitiile pentru proiect
  4. Asigurarea managementului implementarii proiectului

 

DATA DE ÎNCEPUT A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 01.11.2021

DATA SEMNĂRII CONTRACTULUI DE FINANȚARE: 17.10.2022

DATA FINALIZĂRII PROIECTULUI: 31.12.2023

 

VALOAREA TOTALĂ A PROIECTULUI: 267.659,48 LEI

FINANȚAREA NERAMBURSABILĂ: 198.402,86 LEI

VALOAREA CONTRIBUȚIEI EUROPENE (FEDR): 138.882,01 LEI

VALOAREA CONTRIBUȚIEI BUGETULUI NAȚIONAL (BN): 55.552,80 lei

”Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, precum şi către site-ul web al Programului Operaţional Regional 2014-2020, www.inforegio.ro  și pagina de Facebook a programului facebook.com/inforegio.ro

 www.regio-adrcentru.ro

Sari la conținut