Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Mânâstirea „Sfântul Gheorghe” Buneşti.

motto:

„Există oameni şi locuri care au felul de a marca decisiv destinul altor oameni. Aceste realităţi, complex de stări şi de fapte variat articulate, au o viaţă proprie, uneori vizibilă,evidentă, alteori ascunsă, pulsând subteran şi aşteptând a fi descoperite. O astfel de realitate, meritând cu prisosinţă a fi arătată în văzul lumii, este şi cea numită Buneşti .”

Lina-Florina Lup

La 12 km de oraşul Rupea, mergând spre Sighişoara pe drumul European 60, într-o zonă deosebit de frumoasă şi la doar 800 metri abatere stânga de la acest drum, ne apare ca o mică dar odihnitoare oază duhovnicească, Sfânta Mănăstire Buneşti cu hramul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe.

Ridicată la dorinţa părintelui Gheorghe Lup şi a enoriaşilor săi, pe un teren donat de Primăria comunei Buneşti, judeţul Braşov, mănăstirea de astăzi este, în egală măsură, rodul dragostei şi al jertfelniciei obştei de maici aflată atunci sub îndrumarea maicii stareţe Filofteia Potcoavă (nepoata de soră a Părintelui Dumitru Stăniloae), dar şi a multor creştini cu inima de aur ce nu au pregetat să susţină fizic şi material ridicarea acestui colţ de Rai.

Având binecuvântarea IPS Mitropolit Antonie Pămădeală, în 1991 PS Serafim Făgărăşanul va pune piatra de temelie a bisericii acestei mănăstiri în prezenţa credincioşilor buneşteni şi a părintelui Gheorghe Lup, ceea ce va duce la ridicarea propriu-zisă a bisericii în anul 1993, precum şi a unui corp de chilii ce include şi stăreţia, bucătăria şi trapeza.

În primăvara anului 1994 prin închegarea unui mic nucleu monahal avand ca preot duhovnic pe arhimandritul Visarion Joantă, s-au pus bazele unei vieţi autentic monahale, timpul având de acum un ritm liturgic în care se regăseau şi împlineau, parcă, atât omul cât şi natura înconjurătoare.

Chiliile În anul 1997, cu harul lui Dumnezeu şi printr-un susţinut efort fizic şi financiar al creştinilor evlavioşi şi al micii obşti monahale (în vara acelui an săvârşindu-se şi primele călugării) au demarat lucrările de construcţie a unui nou corp de chilii ca întregire a ansamblului arhitectonic monahal. În 2001 noul corp de chilii a fost dat în folosinţă cu tot ceea ce presupune strictul necesar al zilelor noastre: încălzire centrală, apă curentă, instalaţii sanitare. Toate aceste realizări ar fi fost practic imposibil de înfăptuit fără donaţiile unor oameni cu suflet mare, iar fără râvna şi dragostea maicilor si a surorilor, dorinţa construirii unei mănăstiri pe aceste meleaguri ar fi fost, poate, mult mai anevoios de împlinit. Din primăvara anului 2010 stareţa Mănăstirii este monahia Hrisostoma Cruşoveanu, iar părinte duhovnic al soborului de maici este Preacuviosul părinte Protosinghel Vartolomeu Bogdan.

Anul 2001 este şi anul resfinţirii bisericii mănăstirii ca urmare a împodobirii ei cu o pictură neobizantină, în tehnica fresco, biserica fiind de acum o adevărată Evanghelie în culori.

Sursa: https://manastireabunesti.com/

Contact

Sari la conținut