Skip to contentSkip to left sidebar Skip to right sidebar Skip to footer

Prezentare generală

Aşezare geografică

Comuna Buneşti este aşezată în SE Transilvaniei, în podişul Târnavelor la o altitudine de 496 m, având coordonatele geografice 46 grade şi 5 minute latitudine nordică şi 24 grade şi 57 minute longitudine estică, la poalele culmilor de cumpănă între două bazine hidrografice: bazinul Oltului în partea de SV, respectiv bazinul Târnavei Mari în partea de SE. Este cea mai nordică comună a judeţului Braşov, la graniţa cu judeţul Mureş, fiind străbătută de drumul european E 60, care uneşte cele două centre de judeţ, respectiv Braşov şi Târgu Mureş.

Geografic este o zonă colinară care face trecerea spre zona de podiş.

Statut administrativ: comună categoria a III -a.

Localităţi componente: Comuna Buneşti este alcătuită astăzi din satele Buneşti (Bodendorf) -ca centru de comună, Criţ (Kreutz), Meşendorf (Meschendorf), Roadeş (Radeln) şi Viscri (Weiskirch).

Date administrativ-teritoriale:
a. Suprafaţa totală: 14.910 ha. din care:

  • intravilan : 338 ha.
  • extravilan: 14.572 ha.

b. Suprafaţa terenurilor pe categorii de folosinţă:

  • neagricol: 5.379 ha.
  • agricol: 9.531 ha.
  • păşune: 3.989 ha.
  • fâneaţă: 1.877 ha.
  • pădure: 4.460 ha.
  • arabil: 4.246 ha.

Relieful comunei Buneşti
Comuna Buneşti este situată în zonă colinară, teren care se pretează pentru creşterea animalelor; dealtfel aceasta fiind şi ocupaţia de bază a locuitorilor comunei.
Pe zonele mici de şes se practică şi agricultură tradiţională, cultivându-se cereale şi prăşitoare.

Sari la conținut